Nedarbingumo pažymėjimų išdavimas gripo epidemijos laikotarpiu

Nuo 2009 m. gruodžio 2 d. įsigaliojo Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerijų patvirtintas Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas, kuris suparastina nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką. Šis aprašas taikomas tose šalies savivaldybių teritorijose, kur paskelbta epidemija, ir tik epidemijos laikotarpiu. Siekiama, kad susirgusiems žmonėms nereikėtų laukti ilgose eilėse, siekiant gauti nedarbingumo pažymėjimą. Pagal naująją tvarką, apdraustajam, pajutusiam gripo požymius ir dėl to negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, asmens prašymu atvykimas pas gydytoją ir nedarbingumo pažymėjimo išdavimas gali būti nukeliamas vėlesniam laikui. Tokiu atveju, paskambinus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, registruojamas asmens kreipimosi į įstaigą faktas, data ir laikas. Gydytojui įvertinus pateiktą informaciją apie asmens sveikatos būklę ir nustačius, jog stacionarus gydymas nėra būtinas, paskiriama atvykimo pas gydytoją data. Ši data yra ne vėlesnė kaip 3 kalendorinės dienos, įskaitant ir kreipimosi telefonu į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dieną. Kai asmuo paskirtą dieną atvyks pas gydytoją, jam nedarbingumo pažymėjimas bus išrašomas nuo tos dienos, kurią buvo užregistruotas jo kreipimasis telefonu. Pripažinus asmenį toliau laikinai nedarbingu, nedarbingumo pažymėjimo galiojimas tęsiamas bendra tvarka. Laikinai supaprastinama ir ligos pašalpos vaiko priežiūrai skyrimo tvarka. Kai vaikų ugdymo įstaigose nustatomas infekcijos plitimą ribojantis režimas, sveikų vaikų iki 8 metų priežiūrai ligos pašalpa mokama be nedarbingumo pažymėjimo. Ši pašalpa mokama iki 14 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau kaip iki infekcijos plitimą ribojančio režimo toje įstaigoje pabaigos. Tokiu atveju vienas iš vaiko tėvų ar globėjas „Sodros“ teritoriniam skyriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vaikų ugdymo įstaiga, pateikia prašymą skirti ligos pašalpą. Prašymas pateikiamas tą dieną, nuo kurios asmuo prižiūri vaiką. Pateikus prašymą, „Sodra“ išduoda Pranešimą (forma NP-SD), kurį asmuo pateikia savo darbdaviui. Ligos pašalpa skiriama bendra tvarka, pasibaigus priežiūros laikotarpiui, kai pateikiamas darbdavio užpildytas pranešimas (forma NP-SD) apie asmens nedarbo laikotarpį vaiko priežiūros metu. Prižiūrint vaiką, ligos pašalpa, kuri yra 85 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio, nuo pirmos dienos mokama iš „Sodros“ biudžeto lėšų. Kai asmeniui dėl laikinojo nedarbingumo išrašomas nedarbingumo pažymėjimas, ligos pašalpa iš „Sodros“ biudžeto lėšų mokama nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos.

Šaltinis: „Sodra“ 2009-12-04