Patvirtinančio dokumento apie asmens sveikatos draustumą užsienyje VMI reikalaus tik kilus abejonėms

VMI informuoja, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos) draudžiami Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ar Šveicarijoje, deklaruodami pajamas, neprivalo prie deklaracijos pridėti dokumento, įrodančio draustumo faktą tose valstybėse. Vertinant deklaracijas daroma prielaida, kad deklaracijoje pateikti gyventojo užpildyti duomenys, atsižvelgiant į ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje 2009 m.“ jo turėtą draustumą, yra teisingi. „Visgi gyventojai turėtų prisiminti, kad VMI specialistai gali pareikalauti E101, E102, E103, E106 ar E121 formos pažymos ar raštiško laisvos formos patvirtinimo, išduoto kompetentingos užsienio valstybės institucijos, jei kils abejonių, kad jie ten nemokėjo sveikatos draudimo mokesčių“, – pažymi VMI viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė. VMI yra sulaukusi per 228 tūkst. gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų. Beveik 105 tūkst. gyventojų jau grąžinta daugiau nei 42 mln. mokesčio permokų.

Šaltinis: VMI 2010-04-21