Pakeistos pajamų deklaracijos GPM308 ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. VA-113 (Žin., 2011, Nr. 142-6687) buvo iš dalies pakeistos (papildytos) Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6865; 2010, Nr. 141-7242, Nr. 156-8086), nuostatos, reglamentuojančios 2011 m. pajamų deklaravimo tvarką.

Šaltinis: VMI 2011-12-01