Pakeistos gyventojų pajamų deklaravimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. VA-113 pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės.Taisyklės papildytos naujais punktais, kai kurie punktai išdėstyti nauja redakcija.

Šaltinis: “Valstybės žinios” Nr. 142 2011-11-29