Savivaldybės skatinamos skolintis atsakingiau

Vyriausybė nustatė tvarką, kaip iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų savivaldybėms gali būti teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos. Šiuo sprendimu siekiama paskatinti atsakingesnį savivaldybių požiūrį į skolinimąsi. Nustatyta, kad savivaldybės mokės metines palūkanas už iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų suteiktas: trumpalaikes paskolas – ne mažesnes už valstybės skolinimosi kainą metines palūkanas; trumpalaikes arba ilgalaikes paskolas, kai dėl kreditų įstaigų veiklos apribojimo ar jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis ir dėl to trūksta apyvartos lėšų – 1 proc. metines palūkanas.

Kadangi savivaldybės pačios priima sprendimus dėl savo lėšų valdymo, laikydamos viename banke pinigų sumas, viršijančias draudžiamą sumą (100 tūkst. eurų), jos pačios prisiima ir su tuo susijusią riziką. Tais atvejais, kai dėl kreditų įstaigų veiklos apribojimo ar jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis ir tai galimai sąlygoja atskirų savivaldybių nemokumą bei grandininės reakcijos riziką, joms teikiamoms paskoloms nutarta taikyti simbolinę 1 proc. palūkanų normą.

2011 m. bankrutavus bankui „Snoras“, susidarė situacija, kai savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis ir dėl to patiria sunkumų išmokėdamos atlyginimus pedagogams, darželių auklėtojams, socialiniams, kultūros ir kitiems biudžetinių įstaigų darbuotojams, taip pat mokėdamos socialinės paramos išmokas bei kompensacijas ir atsiskaitydamos su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

Buvo padaryti pakeitimai Biudžeto sandaros įstatyme. Dabar atitinkamai reglamentuota paskolų savivaldybėms teikimo tvarka. Pagal šiuo metu galiojantį nutarimą, savivaldybėms yra teikiamos tik trumpalaikės paskolos, kurios turi būti grąžinamos iki biudžetinių metų pabaigos, už tokias paskolas savivaldybės moka 1 proc. metines palūkanas.

Šaltinis: Finansų ministerija