Pagerėję reitingai ir tarptautinių rinkų pasitikėjimas leidžia Lietuvai skolintis pigiau

Lietuva dvišalių derybų būdu Vokietijos rinkoje išplatino 185 mln. eurų nominalios vertės obligacijų emisiją. Palanki padėtis finansų rinkose leido Lietuvai skolintis mokant ypač žemas 3,43 proc.  metines palūkanas, o investuotojų pasitikėjimas lėmė tai, kad 20-iai metų Lietuva pasiskolino tokiu pačiu rizikos priedu, kaip ir 10-ies metų euroobligacijų emisijos, išplatintos šių metų sausio mėnesį, rizikos priedas antrinėje rinkoje. Tokio ilgo laikotarpio mūsų šalies vertybiniai popieriai išleisti pirmą kartą.

Obligacijų emisija, išplatinta už kainą, lygią nominaliai vertei, bus išperkama 2034 m. gegužės 30 d. Šios obligacijų emisijos banku platintoju buvo pasirinktas „BNP Paribas“.

Už šią emisiją gautos lėšos bus naudojamos biudžeto deficitui finansuoti.

Šis skolinimasis Vokietijos rinkoje – pirmasis po to, kai 2014 m. balandžio mėn. tarptautinė kredito reitingų agentūra „Standard & Poor’s“ pagerino Lietuvos ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo BBB iki A-, kas rodo pasitikėjimą Lietuvos kreditingumu ir ekonominio augimo galimybėmis.

Šaltinis: Finansų ministerija