Finansų rinkų plėtra – iki 700 mln. naujų investicijų

Finansų rinkų plėtra – iki 700 mln. naujų investicijų

Didžiąją dalį visų viešųjų investicijų Lietuvoje sudaro Europos Sąjungos investicijos – po 2020 m. šis srautas sumažės, todėl turime ruoštis poreikių finansavimui savais ištekliais. Numatoma peržiūrėti rizikos kapitalo ir pensijų fondų, verslo angelų bei pakeitimo vertybiniais popieriais teisinį reguliavimą ir jį supaprastinti, efektyviau išnaudoti finansų technologijų (FinTech) galimybes. Tai leistų iki 2020 m. pritraukti apie 700 mln. privačių lėšų verslo ir viešiesiems projektams finansuoti, o kapitalo rinkos augtų po 2 proc. kasmet. „Įdiegsime priemones, didinančias Lietuvos nepriklausomumą nuo išorės finansavimo šaltinių. Finansų rinka gali ir turi žymiai labiau prisidėti prie šalies gerovės“, – sakė finansų ministras.

Šaltinis: Finansų ministerija