Finansų rinkų priežiūra bus patikėta Lietuvos bankui

Nuo 2012 m. sausio 1 d. visos finansų rinkos priežiūrą vykdys Lietuvos bankas, o Draudimo priežiūros komisija (DPK) ir Vertybinių popierių komisija (VPK) bus likviduotos. Lietuvos bankui (LB) taip pat bus priskirta vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo funkcija. Keisis priežiūros sistemos finansavimo modelis.
Finansų rinka (kurią sudaro kredito, draudimo įstaigų ir investicinių paslaugų sektoriai) yra specifinis, sudėtingas ir turintis ypatingą reikšmę visai šalies ekonomikai ūkio sektorius, kurio priežiūra reikalauja specifinių žinių ir specialistų. Įgyvendinta finansų rinkos priežiūros sistemos reforma leis optimizuoti priežiūros procesus, sisteminės rizikos valdymą, efektyviau paskirstyti išteklius atskiriems finansų sektoriams prižiūrėti. Taip pat sprendžiamas vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme klausimas. Siūloma šią funkciją perduoti Lietuvos bankui, t. y. numatoma, kad vartotojas galės kreiptis į LB dėl pažeistų teisių, jei prieš tai nepavyko išspręsti problemos su paslaugų teikėju. Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimą sukoncentravus vienoje institucijoje bus užtikrinta didesnė kompetencija. Taip pat numatyta, kad finansų rinkos priežiūros funkcijas LB finansuos prižiūrimų rinkos dalyvių įmokomis ir kitomis LB lėšomis. Toks priežiūros funkcijų finansavimo būdas pasaulyje labai paplitęs, taip finansuojamos daugelio ES ir kitų pasaulio valstybių priežiūros institucijų atliekamos funkcijos (Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje, Suomijoje). Įvykdžius pertvarką, bus sutaupytos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos VPK ir DPK išlaikyti (joms išlaikyti iš valstybės biudžeto 2008 m. buvo skirta apie 7 mln. Lt, 2009 – apie 5 mln. Lt, 2010 – apie 4 mln. Lt, 2011 – apie 4,5 mln.Lt). Numatyti Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso pakeitimai. Kadangi dalis atleistų valstybės tarnautojų bus priimti dirbti Lietuvos banke, išeitinės kompensacijos nebus mokamos, jei darbuotojas įsidarbins įstaigose, išlaikomose iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, valstybės įsteigtų fondų ar LB.

Šaltinis: Vyriausybė 2011-09-01