Aptarė Savanoriškos veiklos įstatymo įgyvendinimą

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas svarstė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriuo siūloma įvesti progresinį gyventojų pajamų mokestį ir išplėsti šio mokesčio bazę. Komitetas nusprendė įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti, taip pat kreiptis į Seimo valdybą ir siūlyti sudaryti darbo grupę galimos progresinių mokesčių sistemos Lietuvoje principams nustatyti.

Komitetas aptarė Savanoriškos veiklos įstatymo, įsigaliojusio 2011 m. rugpjūčio 1 d., įgyvendinimą. Konstatuota, kad įstatymu savanorišką veiklą plėtojančioms organizacijoms sudaryta palanki teisinė aplinka, įstatymas padeda kontroliuojančioms institucijoms kompetentingai komunikuoti su organizacijomis, įstatymo nuostatos yra pakankamai aiškios, leidžiančios organizacijoms savanorių veiklą organizuoti atsižvelgiant į veiklos sritį ir ypatumus. Įstatymas padeda savanoriams ir savanoriškos veiklos organizatoriams reguliuoti tarpusavio santykius.

Šaltinis: Seimas