Dėl neteisėtų priemokų už sveikatos priežiūros paslaugas

Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje pristatyti darbo grupės neteisėtų priemokų už sveikatos priežiūros paslaugas problemai spręsti veiklos rezultatai. Įstatymų projektais siūloma nustatyti, kad valstybės laiduojama (nemokama) asmens sveikatos priežiūra valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama nemokamai. Siūloma įtvirtinti kategorišką nuostatą, kad pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos visose valstybės, savivaldybės ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose (sudariusiose sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų teikimo) prie jų prisirašiusiems gyventojams turi būti teikiamos nemokamai, už jas iš paciento negali būti reikalaujama jokių priemokų ar papildomų mokesčių. Nemokamai turi būti teikiamos paslaugos ir tiems pacientams, kurie į gydymo įstaigą kreipėsi turėdami įstaigos, nesudariusios sutarties su teritorine ligonių kasa, siuntimą. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vykdančiose valstybės finansuojamas prevencines programas, paslaugos pagal šias programas pacientui taip pat būtų teikiamos nemokamai.

Siūloma nustatyti baigtinį sąrašą atvejų, kada gali būti teikiamos mokamos paslaugos, t. y., kai jos yra įrašytos į Sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą arba tokiais atvejais, kai pacientas yra nedraustas; kreipiasi į gydymo įstaigą, neturėdamas siuntimo; nėra prisirašęs prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos; pacientas, teikiant jam nemokamas paslaugas, gydytojo sutikimu pasirenka kitas paslaugas, išskyrus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Tais atvejais, kai pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, jis turėtų sumokėti šių paslaugų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų bazinių kainų skirtumą. Įstatymo projektu siūloma sugriežtinti brangesnės procedūros pasirinkimą. Siūloma nustatyti administracinę atsakomybę įstaigų vadovams ir kitiems darbuotojams už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Šaltinis: Seimas