Gyventojams grąžinta gyventojų pajamų mokesčio permoka viršija 204 mln. litų

VMI informuoja, kad šiemet daugiau nei 553 tūkst. gyventojų, teisingai užpildžiusių deklaracijas ir jas pateikusių iki gegužės 2 d., VMI pervedė daugiau nei 204 mln. litų praėjusiais metais sumokėto GPM. Pajamas šiemet deklaravo beveik 807 tūkst. mokesčių mokėtojų, iš jų 93 proc. tai darė naudodamiesi EDS. Gyventojams, teisingai pateikusiems deklaracijas, pajamų mokesčio permokas VMI jau sugrąžino, o tiems mokesčių mokėtojams, kuriems pateiktas GPM deklaracijas reikia patikslinti, EDS sistemoje ir el. paštu išsiųsti priminimai. VMI duomenimis, 18 tūkst. gyventojų permokos nėra grąžintos, kadangi jie nepatikslino pajamų deklaracijų (12 tūkst.), nenurodė sąskaitos (4 tūkst.), nepateikė deklaruotus duomenis pagrindžiančių dokumentų (2 tūkst.). Šiais metais deklaruodami pajamas klydo apie 6 proc. gyventojų (2011 metais apie 5 proc., 2010 m. – apie 11 proc., 2009 m. – apie 13 proc., 2008 m. – 14 proc.). Dažniau mokesčių mokėtojai klysdavo pildydami popierinio formato deklaracijas. Dažniausiai pajamų deklaracijose buvo daromos klaidos: deklaruotas per didelis papildomas metinis neapmokestinamas pajamų dydis (NPD), deklaracijose gyventojas nenurodė savo asmeninės sąskaitos, į kurią būtų grąžinta mokesčio permoka, numerio, deklaruotos ne visos privalomos deklaruoti pajamos. Šiemet kiek mažiau gyventojų deklaravo patirtų išlaidų už studijas, įsigytą būsto kreditą ir kt., taip pat mažiau deklaruota ir grąžintino NPD: už 2011 m. – 85, 3 mln. Lt, o už 2010 – 97,8 mln. Lt.

VMI primena, kad norintys susigrąžinti GPM permoką gyventojai teikti ir tikslinti deklaracijas gali už 5 praėjusius metus.

Šaltinis: VMI