Finansų ministerija parengė Stabilizuojamosios biudžeto politikos įstatymo projektą

Įstatymo projektu siekiama užtikrinti, kad būtų kaupiamos valstybės iždo atsargos, kurias, prasidėjus sunkmečiui, būtų galima naudoti valstybės funkcijoms finansuoti. Įgyvendinant minėtą įstatymą, bus pradėtos kaupti valstybės iždo atsargos sunkmečiui, kurių pagrindinė paskirtis būtų finansuoti viešąsias paslaugas, išvengiant skolos augimo. Lėšos galėtų būti naudojamos Lietuvos banko įstatiniam kapitalui didinti arba valstybės skolai žemiau kritinės finansinio stabilumo ribos išlaikyti bei švelninti išorinių ekonominių krizių pasekmes Lietuvos ūkiui. Įstatymas leistų išvengti per krizę skaudžiai pajustų pasekmių: prociklinės politikos vykdymas ūkio kaitimo laikotarpiais, kai laikinos pajamos verčiamos nuolatinėmis išlaidomis ar nuolatiniu mokesčių mažinimu ir sukuria „gerovės iliuziją“, virsta skaudžiu procikliniu taupymu ekonominio nuosmukio metu.

Nors siūloma, kad įstatymo projektai įsigaliotų nuo 2014 m., pervedimai į atsargų sąskaitą galės būti planuojami tik tada, kai tam tikslui nebus reikalinga papildomai skolintis. Tačiau reikalavimai planuojamai biudžeto politikai bus taikomi nuo pat įstatymo įsigaliojimo. Siekiant apsaugoti atsargų valdymą nuo politinių sprendimų, siūloma nustatyti, kad šią funkciją atliks Lietuvos bankas, turintis daug patirties valdant oficialiąsias šalies atsargas. Įstatymas taip pat numato reikalavimus, kad rinkiminiais metais naujos Vyriausybės formavimo ir jos darbo pradžios laikotarpiu valstybės ižde būtų disponuojama pakankamomis lėšomis.

Šaltinis: Finansų ministerija