Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

VMI praneša, kad VMI viršininko 2013 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.VA-13 buvo pakeistas 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr.V-238 ir šiuo įsakymu patvirtintos  Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės.  VMI informacinį pranešimą (2013-02-22  raštas  Nr.(32-42-31-1)-RM-1294) galite rasti VMI interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI