2012 m. valstybės skola – 46,6 mlrd. Lt

Finansų ministerijos duomenimis, valstybės skola 2012 m. pabaigoje sudarė  46 mlrd. 603,2 mln. Lt,  arba 41,2 proc. 2012 m.  BVP  – 113 mlrd. 189 mln. Lt. 2012 m. pabaigoje konsoliduota centrinės valdžios skola sudarė 43 mlrd. 157,2 mln. Lt, konsoliduota vietinės valdžios skola – 1 mlrd. 990,9 mln. Lt ir konsoliduota socialinės apsaugos fondų skola –  1 mlrd. 455 mln. Lt.

2012 m. pabaigoje vidaus skola sudarė 11 mlrd. 378,3 mln. Lt, arba 24,4 proc. visos valstybės skolos. Užsienio skola sudarė 35 mlrd. 224,9  mln. litų, arba 75,6 proc. visos valstybės skolos. Didžiąją valstybės skolos dalį sudarė neišpirkti vertybiniai popieriai – 37 mlrd. 409,8 mln. Lt, o paskolos, kurių grąžinimo terminas nesuėjęs, siekė 8 mlrd. 513,6 mln. Lt, indėliai sudarė 679,8 mln. Lt. Valdžios sektoriaus skola po apsidraudimo nuo valiutų kursų svyravimo sandorių (t. y. skolos rodiklis, kurį EK naudoja lygindama visų ES šalių skolą ir vertindama atitiktį atitinkamam Mastrichto kriterijui) 2012 m. pabaigoje faktiškai buvo 540,8 mln. Lt mažesnė ir sudarė 46 mlrd. 62,4 mln. Lt, arba 40,7 proc. 2012 m. BVP.

Šaltinis: Finansų ministerija