Įsigaliojo Lietuvos ir Latvijos susitarimas dėl draudimo stažo, įgyto buvusios SSRS teritorijoje, įskaitymo

Nuo šių metų balandžio mėnesio įsigaliojo Lietuvos ir Latvijos vyriausybių susitarimas dėl draudimo stažo, įgyto buvusios SSRS teritorijoje, įskaitymo, pasirašytas 2012 m. gegužės 16 d. Vilniuje.  Šio susitarimo tikslas – išvengti dvigubo stažo, įgyto buvusioje SSRS teritorijoje, įskaitymo. Susitarimas numato, kad draudimo stažą, įgytą buvusioje SSRS teritorijoje (ne Lietuvoje ir ne Latvijoje), įskaito tik ta valstybė (Lietuva arba Latvija), kurios teritorijoje įgytas draudimo stažas yra ilgesnis.

Šaltinis: „Sodra“