Privačios žemės savininkus žemės mokesčio deklaracijos pasieks iki lapkričio 1 d.

VMI informuoja, kad nuo šių metų įsigaliojus naujoms Žemės mokesčio įstatymo (toliau – ŽMĮ) nuostatoms, nustatyti vėlesni žemės mokesčio deklaracijų pateikimo mokėtojams ir šio mokesčio sumokėjimo terminai. Privačios žemės savininkus deklaracijos šiemet pasieks iki lapkričio 1 d., sumokėti mokestį bus privalu iki lapkričio 15 d. Tais atvejais, kai apskaičiuota žemės mokesčio suma bus mažesnė arba lygi 5 Lt, kai mokesčio mokėtojai laikomi atleisti nuo žemės mokesčio mokėjimo, mokesčio deklaracijos jiems nebus teikiamos (siunčiamos).

„Šiuo metu apdorojami ir tikslinami Registrų centro bei šalies savivaldybių pateikti duomenys, kuriais remiantis bus skaičiuojamas žemės mokestis jos savininkams. Parengtos žemės mokesčio deklaracijos mokėtojus pasieks nustatytu terminu, t. y. iki lapkričio 1 d. Informaciją apie mokėtiną mokestį gyventojai ir juridiniai asmenys ras Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS), o tuos mokėtojus, kurie vis dar nėra EDS vartotojai, popierinės deklaracijos pasieks klasikiniu paštu”, – sako VMI viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė.

VMI primena, kad yra sukurta ir įdiegta žemės mokesčio skaičiuoklė, kuri padeda mokesčių mokėtojams savarankiškai apskaičiuoti preliminarų žemės mokestį 2013 m. ir vėlesniais mokestiniais metais. Skaičiuoklė su aprašymu, kaip ja naudotis, skelbiama VMI interneto svetainėje. Skaičiuoklė pateikia preliminarų mokėtiną žemės mokesčio dydį, kuris gali kisti dėl savivaldybių nustatytų įvairių lengvatų skirtinguose regionuose.

Šiemet įtakos apskaičiuotai žemės mokesčio sumai turės tai, kad nuo šių metų žemės sklypo mokestine verte yra laikoma to sklypo vidutinė rinkos vertė ar (atskirais atvejais) individualaus žemės vertinimo būdu nustatyta jos vertė. Anksčiau šis mokestis buvo skaičiuojamas nuo indeksuotos sklypo vertės. Žemės mokestinės vertės skaičiavimui nustatytas 5 m. pereinamasis laikotarpis, t. y. jei 2013 m. žemės aro mokestinė vertė, lyginant su 2012 m., padidėja, tai iš 2013 m. mokestinės vertės atimama 80 proc. (2014 m. – 60 proc., 2015 m. – 40 proc., 2016 m. – 20 proc.) vertės padidėjimo. Pereinamuoju laikotarpiu galioja ir nuostata, kad mokesčio suma už žemės ūkio paskirties žemę (išskyrus apleistą) visais atvejais neviršys 1 lito už arą (100 litų už 1 ha). Didesnį mokestį už žemę nuo šiol mokės apleistų sklypų savininkai – žemės ūkio paskirties žemėje esančiai apleistai žemei nebus taikomas žemės ūkio paskirties žemei nustatytas žemės kainos mažinimo koeficientas. Žemės mokestis neskaičiuojamas miško žemei, vadinasi, žemės vidutinė rinkos vertė (t. y. mokestinė žemės vertė) skaičiuojama žemės sklypui be miško žemės vertės. Visos iki 2012 m. gruodžio 31 d. ŽMĮ nustatytos žemės mokesčio lengvatos išlieka. Nauja tai, kad žemės mokesčiu neapmokestinama mėgėjiško sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė, žemės mokesčio nemoka bankrutavusios įmonės bei Lietuvos bankas, taip pat patikslintos nuostatos dėl archeologijos, istorijos bei architektūros ir dailės paminklų ir jų teritorijų žemės neapmokestinimo.Visą informaciją žemės mokesčio klausimais, taip pat 2013 m. savivaldybių tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus galima rasti VMI interneto svetainėje

Šaltinis: VMI