Tislinamos Ignalinos rajone esančių sklypų žemės mokesčio deklaracijos

Utenos AVMI informuoja, kad Ignalinos rajone esančių sklypų savininkams, apskaičiuojant mokėtinas žemės mokesčio sumas, buvo pritaikytas klaidingas 0,01 proc. (vietoje 1,5 proc.) žemės mokestinės vertės tarifas. VMI  deklaracijas patikslins. Jei gyventojas gavo deklaraciją su pritaikytu 0,01 proc. tarifu, tokia deklaracija yra netiksli, tarifas turi būti pritaikytas 1,5 proc. Jei žemės mokesčio Ignalinos raj. esančio sklypo savininkas dar nesumokėjo, reikėtų palaukti patikslintos deklaracijos. Jei mokestį sumokėjo, gavęs patikslintą deklaraciją  turės sumokėti tik susidariusį skirtumą. Žemės mokestį šie gyventojai turės sumokėti per 10 dienų laikotarpį nuo patikslintos deklaracijos suformavimo datos. Delspinigiai žemės sklypų savininkams, gavusiems patikslintas deklaracijas ir mokestį sumokėjusiems per 10 dienų, nebus skaičiuojami.

Nuo 2013 m. žemės sklypo mokestine verte laikoma to sklypo vidutinė rinkos vertė, o atskirais atvejais – individualaus žemės vertinimo būdu nustatyta jos vertė. Žemės mokesčio tarifus nuo 0,01 proc. iki 4 proc. patvirtino kiekviena savivaldybė individualiai. 2013 m. savivaldybių tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus galima sužinoti VMI svetainėje

Šaltinis: VMI