Dešimties mėnesių centrinės valdžios deficitas – 1,3 proc. BVP

Dešimties mėnesių centrinės valdžios deficitas, palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, buvo 1 mlrd. 164 mln. litų mažesnis ir sudarė 1,3 proc. BVP (2012 m. sausio-spalio mėnesių deficitas buvo 2,4 proc. BVP), rodo Finansų ministerijos duomenys.

Dešimties mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 27 mlrd. 168,8 mln. litų, išlaidos – 27 mlrd. 587,2 mln. litų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per š. m. sausį-spalį sudarė 1 mlrd. 152,5 mln. litų.

Centrinės valdžios perteklius, apskaičiuotas grynųjų pinigų pagrindu, spalį sudarė 79,1 mln. litų, arba 0,1 proc. prognozuojamo 2013 metų BVP (119 mlrd. 303 mln. litų).

Spalį centrinės valdžios sektoriaus (viešųjų finansų, išskyrus savivaldybes) pajamos sudarė 2 mlrd. 862,3 mln. litų, išlaidos – 2 mlrd. 578,9 mln. litų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 204,3 mln. litų.

Daugiausia pajamų per šių metų spalį gauta iš mokesčių (51,7 proc.) ir socialinių įmokų (37,1 proc.). Didžiausia visų išlaidų dalis (55,8 proc.) skirta socialinėms (pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo ir kitoms) išmokoms.

Šaltinis: Finansų ministerija