9 mėnesių centrinės valdžios deficitas šiemet – mažesnis

Finansų ministerijos duomenimis, 9  mėnesių centrinės valdžios deficitas, palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, buvo mažesnis 1 mlrd. 412 mln. litų ir sudarė 1,4 proc. BVP (2012 m. 9 mėnesių deficitas buvo 2,7 proc.). 9 mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 24 mlrd. 306,5 mln. litų, išlaidos – 25 mlrd. 8,3 mln. litų. Sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 948,2 mln. litų. Rugsėjo mėnesio centrinės valdžios sektoriaus (viešųjų finansų, išskyrus savivaldybes) pajamos sudarė 3 mlrd. 207,3 mln. litų, išlaidos – 2 mlrd. 632,5 mln. litų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 184,1 mln. litų. Daugiausia pajamų per šių metų rugsėjį gauta iš mokesčių (58 proc.) ir socialinių įmokų (32,8 proc.). Didžiausia visų išlaidų dalis (53,5 proc.) skirta socialinėms (pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo ir kitoms) išmokoms.

Šaltinis: Finansų ministerija