I ketvirčio centrinės valdžios deficitas mažesnis nei pernai

I ketvirčio centrinės valdžios deficitas, palyginus su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, buvo mažesnis 227 mln. litų ir sudarė 1,1 proc. BVP. I ketvirčio centrinės valdžios pajamos buvo 7 mlrd. 402 mln. litų, išlaidos – 8 mlrd. 500,1 mln. litų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų du mėnesius sudarė 173,5 mln. litų.

Finansų ministerijos duomenimis, kovo mėnesio centrinės valdžios sektoriaus (viešųjų finansų, išskyrus savivaldybes) pajamos sudarė 2 mlrd. 554 mln. litų, išlaidos – 3 mlrd. 5,8 mln. litų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 100,2 mln. litų. Centrinės valdžios deficitas, apskaičiuotas grynųjų pinigų pagrindu, kovą sudarė 552 mln. litų, arba 0,5 proc. prognozuojamo 2013 metų BVP (119 mlrd. 397 mln. litų).

Daugiausia pajamų per šių metų kovo mėnesį gauta iš mokesčių (44,2 proc.) ir socialinių įmokų (42,3 proc.). Didžiausia dalis visų išlaidų (51,9 proc.) skirta socialinėms (pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo ir kitoms) išmokoms.

Šaltinis: Finansų ministerija