Centrinės valdžios sektoriaus deficitas pernai mažesnis

Finansų ministerijos duomenimis, 2015 m. centrinės valdžios sektoriaus deficitas buvo 54,1 mln. eurų. 2015 m. centrinės valdžios pajamos buvo 10,508 mlrd. eurų, išlaidos – 10,285 mlrd. eurų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per praėjusių metų sausį-gruodį sudarė 731,4 mln. eurų.  Mokesčiai sudarė 48,2 proc. dvylikos mėnesių centrinės valdžios pajamų, 41,1 proc. – socialinės įmokos. Pernai didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 52,5 proc., dotacijos – 14,2 proc. Centrinės valdžios deficitas gruodžio mėn. buvo 348,3 mln. eurų, arba 0,9 proc. 2015 metų BVP. Centrinės valdžios sektoriaus pajamos sudarė 962,6 mln. eurų, išlaidos – 1,122 mlrd. eurų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 189 mln. eurų.  Pernai gruodį pagrindinę valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (38,1 proc.) ir socialinės įmokos (48,1 proc.). Daugiausia išlaidų sudarė socialinės išmokos (44,9 proc.). 2015 m. BVP – 37,242 mlrd. eurų. Šaltinis: Vyriausybė