7 mėnesių valdžios sektoriaus deficitas mažesnis nei pernai per tą patį laikotarpį

2014 m. 7  mėnesių centrinės valdžios deficitas sudarė 1,284 mlrd. Lt ir buvo 304,4 mln. Lt arba 0,6 proc. nuo BVP mažesnis nei tą patį praėjusių metų laikotarpį. 7 mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 19,863 mlrd. Lt, išlaidos – 20,413 mlrd. Lt. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų sausį-liepą sudarė 0,734 mlrd. Lt. Pirmuosius septynis mėnesius 49,7 proc. centrinės valdžios pajamų sudarė mokesčiai, 40,3 proc. – socialinės įmokos. Šiuo laikotarpiu laikotarpį didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 50,3 proc., dotacijos – 17,2 proc. Centrinės valdžios deficitas liepos mėn. buvo 0,285 mlrd. litų arba 0,23 proc. prognozuojamo 2014 metų BVP. Šio mėnesio centrinės valdžios sektoriaus pajamos sudarė 2,921 mlrd. Lt, išlaidos – 2,965 mlrd. Lt, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 0,240 mlrd. Lt. Liepą pagrindinę valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (46,3 proc.) ir socialinės įmokos (41,5 proc.). Daugiausiai išlaidų sudarė socialinės išmokos (51,0 proc.) bei dotacijos (14,7).

Šaltinis: Finansų ministerija