Akcizų įstatymo nuostata prieštarauja Konstitucijai

Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą dėl Vyriausybės nutarimo punkto, pagal kurį nuo akcizų atleidžiamas importuojamas etilo alkoholis, kaip vaisto sudedamoji dalis, atitikties Konstitucijai ir Akcizų įstatymui, priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad įstatymo nuostata, pagal kurią nuo akcizų atleidžiamas etilo alkoholis, naudojamas sveikatinimo reikmėms, prieštarauja dviem Konstitucijos straipsniams ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Bylos dalis dėl ginčyto Konstitucijai prieštaravusią Akcizų įstatymo nuostatą įgyvendinusio Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo “Dėl Etilo alkoholio, naudojamo sveikatinimo reikmėms, atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo” punkto atitikties Konstitucijai ir minėtai Akcizų įstatymo nuostatai nutraukta. Konstitucinis Teismas konstatavo, jog Akcizų įstatyme įtvirtinus teisiškai ydingą nuostatą, kad nuo akcizų atleidžiamas “etilo alkoholis, naudojamas sveikatinimo reikmėms”, nebuvo paisoma konstitucinių reikalavimų įstatymuose vartoti aiškias, apibrėžtas ir vienareikšmiškai suprantamas sąvokas, susijusias su mokesčių objekto ir apmokestinimo išimčių nustatymu. Minėta Akcizų įstatymo nuostata sudaro prielaidas kilti teisiniam neaiškumui ir netikrumui, nes joje įtvirtinta neapibrėžta, neaiški, įvairiai ir plačiai interpretuotina sąvoka “sveikatinimo reikmės”. Pagal tokį teisinį reguliavimą, aiškiai nenustačius, kokiais atvejais tam tikros prekės, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio, apmokestinamo akcizu, atleidžiamos nuo šio mokesčio, galima įvairiai interpretuoti akcizo (mokesčio) objektą ir apmokestinimo išimtį.

 Šaltinis: Konstitucinis Teismas