Patvirtinta pozicija dėl binarinių opcionų teisinio vertinimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Poziciją dėl binarinių opcionų teisinio vertinimo (toliau – Pozicija).

Binarinis opcionas – tai binarinis pasirinkimo sandoris, sudaromas dėl tam tikrų aktyvų (pvz., vertybinių popierių, valiutų, palūkanų normų, pajamingumo ar biržos prekių) vertės pokyčio. Binarinis opcionas suteikia teisę jo pirkėjui rinktis, ar su šiuo sandoriu susietų aktyvų vertė konkrečiu laikotarpiu kils („Call“ opcionas), ar kris („Put“ opcionas). Binarinio opciono pirkėjas šiuo sandoriu neįsigyja turto, o pelną jis gali gauti už teisingas įžvalgas dėl su opcionu susieto turto vertės pokyčio. Sandorio esmė – opciono pirkėjas turi dvejopą pasirinkimą dėl susieto akyvo vertės pokyčio („Call“ arba „Put“), kuris atitinkamai nulemia ir dvejopą rezultatą – opciono pirkėjas arba gauna iš anksto nustatyto dydžio pelną (jeigu įžvalgos pasitvirtino), arba praranda investuotą sumą (nesėkmės atveju).

Priežiūros tarnyba atkreipė dėmesį, kad pagal pastaruoju metu Lietuvoje besiformuojančią prekybos binariniais opcionais praktiką, šios priemonės vartotojams neretai pristatomos kaip lažybų objektas, o jų prekyba užsiima lažybų bendrovės.

Vis dėlto teisiniu požiūriu binarinis opcionas, susijęs su pirmiau minėtais aktyvais, t. y. vertybiniais popieriais, valiutomis, palūkanų normomis, pajamingumu ar biržos prekėmis, yra finansinė priemonė, o jo pardavimas investuotojui – investicinių paslaugų teikimas.

Investicinių paslaugų teikimą ir investuotojų interesų apsaugą Europos Sąjungos mastu reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID), kurios nuostatos į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę perkeltos priėmus Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą.

Darytina išvada, kad teisę parduoti klientams binarinius opcionus, susijusius su vertybiniais popieriais, valiutomis, palūkanų normomis, pajamingumu ar biržos prekėmis, turi tik atitinkamos kategorijos licenciją turinčios finansų maklerio įmonės arba bankai, turintys teisę teikti investicines paslaugas. Kitos įmonės, ketinančios prekiauti binariniais opcionais dėl minėtų aktyvų, turi kreiptis į Lietuvos banką dėl finansų maklerio įmonės licencijos ar leidimo steigti banką ir banko licencijos išdavimo.

Šaltinis: Lietuvos bankas