Ūkio ministerija apie verslo ir investicinę aplinką

Reaguodama į Lietuvos laisvosios rinkos instituto pristatytus Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatus, Ūkio ministerija teikia faktus apie verslo ir investicinę aplinką Lietuvoje. Vienas iš svarbiausių kriterijų, investuotojui renkantis šalį, yra verslo aplinka. Pasaulio banko tyrime „Doing Business 2014“, vertinančiame verslo sąlygas 189 pasaulio valstybėse, Lietuva iš 27 vietos pakilo į 17 vietą. KPMG parengtame „Pasirengimo pokyčiams indekse“ Lietuva šiemet užėmė 17 vietą tarp 90 vertintų pasaulio valstybių ir buvo pirmoji Rytų Europos regione. Pagal patrauklumą užsienio investicijoms įtakingas leidinys „Foreign Policy“ Lietuvai skyrė antrą vietą Europoje ir šešioliktą pasaulyje. Taip pat „Ernst & Young“ atliktas tyrimas parodė, kad pagal užsienio investuotojų projektų ir sukurtų darbo vietų skaičių Lietuva pirmauja Baltijos šalyse. Lietuva „The Heritage Foundation“ sudaromame Ekonominės laisvės indekse 2014 m. pakilo viena pozicija ir užėmė 21 vietą iš 178 vertintų pasaulio valstybių.

Lietuvoje teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos teisinį reguliavimą, įsigalioja  du kartus per metus – gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d. Šie teisės aktai prieš tris mėnesius iki įsigaliojimo yra skelbiami Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje. Lietuvoje yra vykdoma verslo priežiūros institucijų pertvarka, kuri apima verslo patikrinimus viešai paskelbtais kontroliniais klausimynais; vienodą ir kokybišką asmenų konsultavimą telefonu; priežiūros veiksmų atlikimą, vadovaujantis nuolat vertinama rizika, ir kt. 2013 m. atliktos ūkio subjektų apklausos rezultatai rodo, kad 69 proc. įmonių atstovų sutinka, kad pastaruoju metu gerėja inspektorių požiūris į verslą, nes inspektoriai elgiasi mandagiau, pataria, kaip laikytis teisės aktų reikalavimų. Ūkio ministerija taip pat koordinuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų funkcijų optimizavimo procesą. Šiuo metu yra parengtos verslo priežiūros institucijų konsolidavimo kryptys. Verslo priežiūros institucijų konsolidavimu siekiama mažinti priežiūros naštą verslui, gerinti darbuotojų kompetenciją, efektyvinti priežiūrą vykdančių institucijų veiklos procesus ir veiksmingiau panaudoti biudžeto lėšas. Ūkio ministerija atlieka ir licencijų išdavimo tvarkų peržiūrą. Iki 2014 m. gegužės 1 d. institucijos pagal kompetenciją turės parengti teisės aktų pakeitimų projektus, kuriais būtų atsisakyta nebūtinų ar perteklinių licencijų, mažesnės rizikos veiklų licencijos pakeistos į deklaracijas ir supaprastinta daugelio licencijų išdavimo tvarka. Šis sprendimas padės pereiti prie pažangiojo licencijų išdavimo, taikyti tik būtinus ir proporcingus reikalavimus verslininkams ir taip sumažinti administracinę naštą verslui ir valstybei bei skatinti užimtumą. Gerinti verslo aplinką taip pat padeda finansavimo šaltinių pasiekiamumo verslui didinimas, konsultacijų ir informacijos sklaidos paslaugos, viešųjų teritorijų pritaikymas investicijoms.

Šaltinis: Ūkio ministerija