Vyriausybė siekia gerinti investicinę aplinką šalyje

Vyriausybės pasitarime buvo pristatyti Ūkio ministerijos siūlymai dėl teisės aktų rengimo, kurie pagerintų investicinę aplinką Lietuvoje. Konkurencingumą didintų pritrauktos gamybinės investicijos į Lietuvos regionus, jeigu savivaldybių patikėjimo teise valdoma valstybinė žemė galėtų būti išnuomota atsižvelgiant ir į ekonominio naudingumo kriterijus, investuotojų atitikties nacionaliniam saugumui procedūros nevaržytų užsienio investicijų. Žemės įstatymo pakeitimo projektą parengė ir Vyriausybei teiks Ūkio ministerija. Vienas iš svarbiausių kriterijų renkantis vietą gamybos investicijoms, kurie skatintų regionų plėtrą, – gerai išvystyta infrastruktūra ir aiškiai reglamentuota jos plėtra. Todėl bus siekiama nustatyti aiškesnę servitutų nustatymo ir kompensavimo tvarką, reglamentuoti kompensacijos už įrengtą didesnio pajėgumo inžinerinę infrastruktūrą pramonės plėtros teritorijose tvarką tais atvejais, kai prijungiami nauji vartotojai. Aplinkos ministerijai pavesta parengti tai numatančius projektus. Energetikos ministerija parengs teisės aktų pakeitimus, kurie leistų sutrumpinti nebuitinių vartotojų prijungimo prie elektros tinklų procesą. Švietimo ir mokslo ministerijai pavesta pateikti informaciją apie 2015-2016 m. ir 2016- 2017 m. valstybės finansavimo paskirstymą pagal studijų sritis, išskiriant valstybės finansuojamų vietų IT studijų kryptyje skaičiaus pokytį. Prognozuojama, kad didžiausi naujų darbo vietų augimo tempai numatomi būtent IT sektoriuje – 60 proc. 2016-2020 m. Bus siekiama mažinti mėlynosios kortelės atlyginimų karteles, sukurti atskirą procedūrą pradedančiosioms įmonėms, sudaryti palankesnes sąlygas studentų įdarbinimui ir praplėsti teises į šeimų susijungimą. Vidaus reikalų ministerija  pateikė Vyriausybei svarstyti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ projektą. Šaltinis: Vyriausybė