VMI pavesta kurti Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą – i.MAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad LR Vyriausybės pasitarime protokoliniu nutarimu VMI pavesta pradėti kurti ir diegti Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS). Iki 2016 m. spalio mėnesio VMI įpareigota sukurti ir įdiegti 3 iš 7 i.MAS posistemių: Sąskaitų faktūrų (i.SAF), Važtaraščių (i.VAZ), Analizės, modeliavimo ir rizikų valdymo centro (i.MAMC).

„Pirmiausia VMI pradės kurti ir diegti i.SAF ir i.VAZ posistemius, kurie bus diegiami perimant ir gerąją Estijos mokesčių administratoriaus praktiką, siekiant sumažinti ūkinių operacijų neapskaitymo mastą bei sumažinant fiktyvių operacijų skaičių. Manome, kad tai sumažins pridėtinės vertės mokesčio nemokėjimą“, – pažymi VMI laikinas viršininkas Dainoras Bradauskas.

Iš viso i.MAS projektas apimta 7 posistemes:

Sąskaitų faktūrų posistemis (i.SAF);

Važtaraščių posistemis (i.VAZ);

Analizės, modeliavimo ir rizikų valdymo centras (i.MAMC);

Elektroninių kasos aparatų posistemis (i.EKA);

Standartinės audito duomenų rinkmenos posistemis (i.SAF-T);

Nuolatinės kontrolės posistemis (i.KON);

Apskaitos smulkiam verslui posistemis (i.APS).

Pažymėtina, kad i.MAS koncepcijos projektas ir i.MAS galimybių studijos rezultatai jau buvo pristatyti Investuotojų forumui, Lietuvos pramonininkų konfederacijai, Lietuvos verslo konfederacijai, Lietuvos prekybos įmonių asociacijai, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijai, Kasos aparatų gamintojų, importuotojų ir aptarnaujančių įmonių asociacijai, taip pat Ūkio ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. Tiek nurodytos asocijuotos verslo struktūros, tiek valstybės institucijos palankiai vertino mokesčių administratoriaus iniciatyvą dėl numatomos i.MAS diegimo ir veikimo.

Šaltinis: VMI