Spręs, ar apriboti atsiskaitymus grynaisiais pinigais

Seimas pradėjo svarstyti Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektą,  kuriuo siekiama drausti atsiskaityti grynųjų pinigų sumomis, viršijančiomis 5 000 eurų, kai tarpusavyje atsiskaitytų fiziniai asmenys, nesiverčiantys ūkine komercine veikla, ir sumomis, viršijančiomis 3 000 eurų, – kai bent viena tarpusavyje atsiskaitančia šalimi yra juridinis asmuo arba fizinis asmuo, besiverčiantis ūkine komercine veikla. Šis apribojimas nebūtų taikomas atvejams, kai asmenys atsiskaitytų ar atliktų kitus mokėjimus grynaisiais pinigais per bankus ir kitus mokėjimo paslaugų teikėjus (pvz., valiutos keityklose keistų grynuosius pinigus; įneštų grynuosius pinigus į pinigus priimančius bankomatus; įneštų grynuosius pinigus mokėjimo paslaugų teikėjui, kad mokėjimo paslaugų teikėjas atliktų šių pinigų pervedimą kitai sandorio šaliai), jeigu tokių operacijų metu būtų nustatoma klieno tapatybė. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti gegužės 14 d.

 Šaltinis: Seimas