Būsto nuomos su išpirkimu paslauga gali kelti riziką pirkėjams

Lietuvos bankas įvertino būsto nuomos su išpirkimu paslaugą, kai paslaugos teikėjas (statybos bendrovė) suteikia klientams galimybę, pasibaigus nuomos sutarties terminui, įsigyti nuomojamą būstą ir nuomos įmokas įskaito į būsto kainą. Ši paslauga vartotojui gali kelti riziką, todėl Lietuvos bankas kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, atkreipdamas dėmesį į paslaugos vartotojui galinčias kilti rizikas. Lietuvos bankas Atsakingojo skolinimo nuostatais (ASN) reguliuoja tik kredito įstaigų veiklą teikiant būsto paskolas klientams. Teikiant būsto nuomos su išpirkimu paslaugą, ASN reikalavimai nebūtų pažeidžiami, jei būtų tenkinamos dvi pagrindinės sąlygos: 1) neturi būti jokio išankstinio kredito įstaigos įsipareigojimo suteikti paskolą nuomojamam būstui įsigyti, t. y. neturi būti jokių išankstinių susitarimų tarp nuomininko ar nuomotojo ir kredito įstaigos dėl paskolos nuomojamam būstui įsigyti; 2) ASN numatytas minimalus reikalaujamas pradinis įnašas gali būti sumokėtas kaip nuomos mokestis, tačiau, prieš suteikdama paskolą būstui įsigyti, kredito įstaiga turi įsitikinti, kad visos nuomos įmokos yra sumokėtos iš nuosavų kliento lėšų ir atsižvelgti į aktualią turto vertę, nustatytą pagal pakartotinai atliktą turto vertinimą nuomos termino pabaigoje. Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad toks pradinio įnašo kaupimo būdas gali kelti riziką, kad norimo būsto nepavyks įsigyti, klientai gali prarasti sumokėtas nuomos įmokas, kurios buvo skirtos pradiniam įnašui sukaupti, jei nuomos sutartis nenumato kitaip. Taip pat yra ir kitos rizikos, todėl rekomenduojama atidžiai įvertinti visas sudaromų sutarčių sąlygas.

Šaltinis: Lietuvos bankas