60 proc. didės būsto nuomos kompensacijos

Vyriausybė nutarė nuo 2015 m. lapkričio 1 d. padidinti bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientą nuo 1 iki 1,6. Šiuo metu visoje šalyje kompensacijomis naudojasi tik 42 asmenys (12 šeimos). Priėmus pakeitimus, ši paramos forma taps patrauklesnė ir, tikėtina, ja pasinaudos daugiau žmonių. Paskatinus asmenis ir šeimas pasinaudoti kompensacija, sumažėtų asmenų ir šeimų, laukiančių paramos būstui išsinuomoti, skaičius. Šalyje šiuo metu paramos būstui išsinuomoti laukia apie 27,7 tūkst. asmenų ir šeimų – tai apie 5,1 tūkst. asmenų ir šeimų mažiau negu 2014 m. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, skaičius sumažėjo įsigaliojus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatoms, nustatančioms, kad asmenys ir šeimos, laukiantys paramos būstui išsinuomoti, turtą ir pajamas privalo deklaruoti kasmet. Šia parama galėtų naudotis beveik 13,9 tūkst. asmenų.

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija