Paskelbti Turto deklaracijų duomenys

VMI paskelbė Metinių gyventojų (šeimos) turto deklaracijų išrašų duomenis. VMI turto ir pajamų deklaracijų duomenis naudoja nustatant rizikingiausius mokesčių mokėtojus. Vertinant gyventojų rizikingumą, turto ir pajamų deklaracijų duomenys yra analizuojami ir lyginami su VMI turimais ir iš trečiųjų šaltinių gautais duomenimis apie asmenų gautas pajamas, turimą turtą ir išlaidas. Toks vertinimas yra atliekamas pagal 10 kriterijų. Viešinami deklaracijų duomenys tik asmenų, išvardytų Gyventojų turto deklaravo įstatymo 10 str.2 dalyje – iš viso šiemet paskelbta beveik 40 tūkst. įrašų. Kiti mokesčių mokėtojai, norintys paviešinti savo deklaracijų duomenis, turi pateikti prašymą VMI. VMI interneto svetainėje deklaracijų duomenys atnaujinami kas mėnesį, juos galima peržiūrėti pasinaudojant sukurta programine priemone ar „MS Ecxel“ formato failuose. Iš viso šiemet turto deklaracijas iki gegužės 4 d. turėjo pateikti per 97 tūkst. gyventojų, tačiau 3,6 tūkst. mokėtojų šios prievolės dar neįvykdė. Jei gyventojas nėra pateikęs (nors privalėjo) turto deklaracijos, jo duomenys nėra skelbiami. Mokesčių mokėtojas, nepateikęs deklaracijos ar pastebėjęs netikslumų duomenų išrašuose ir deklaracijoje, privalo nedelsiant užpildyti (koreguoti) deklaraciją.

Šaltinis: VMI