Pritarta 2016 m. PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui

Seimui pristatytas 2016 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas. Siūloma patvirtinti 1 mlrd. 438 mln. eurų pajamų ir tiek pat išlaidų. Prognozuojama, kad 2016 m. PSDF biudžeto pajamas sudarys: Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų administruojamos PSD įmokos – per 968 mln. eurų, VMI administruojamos PSD įmokos – per 26 mln. eurų, valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai  – daugiau nei 423 mln. eurų, institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos  – 325 tūkst. eurų, savanoriškos asmenų įmokos – 1 mln. 873 tūkst. eurų, išieškomos ar grąžinamos lėšos už PSDF biudžetui padarytą žalą – 2 mln. 285 tūkst. eurų. Numatoma, kad 2016 m. PSDF biudžeto lėšos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms sudarys per 1 mlrd. 16 mln. eurų, vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms numatoma skirti 268 mln. eurų, medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui – per 44 mln. eurų, sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – beveik 75,5 mln. eurų, privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms – beveik 17 mln. eurų. Projektą siūloma svarstyti lapkričio 24 d.

Šaltinis: Seimas