Priėmė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą

Seimas priėmė naujos redakcijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Sugrąžinta nuostata, kad vaiko priežiūros išmokos dydis, iki vaikui sueis 1 m., yra 100 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis vieneri metai. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 2 m., šios išmokos dydis iki vaikui sueis 1 m. yra 70 proc., o iki vaikui sueis 2 m. – 40 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Vaiko priežiūros išmokos dydis vaiko priežiūros atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso 134 str.2 dalį, laikotarpiu yra 70 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šaltinis: Seimas