Gal atsiras naujas bankas?

Lietuvos bankas, išnagrinėjęs kredito unijos „Taupkasė“,  prašymą dėl leidimo ją pertvarkyti, nustatė, kad unija nėra pasirengusi vykdyti reikalavimų, kurie nustatyti banko licencijai gauti.

Lietuvos banko sprendimą atsisakyti išduoti sutikimą pertvarkymui nulėmė ir anksčiau atliktų kredito unijos veiklos patikrinimų ir tyrimų rezultatai. Šis finansų rinkos dalyvis, veikdamas kaip kredito unija, nesugebėjo užtikrinti saugios ir patikimos veiklos, o banko licenciją turintys finansų rinkos dalyviai privalo užtikrinti dar griežtesnių, nei nustatyti kredito unijoms, reikalavimų laikymąsi.

 Dėl minėtų priežasčių kredito unijai „Taupkasė“ atsisakyta išduoti sutikimą pertvarkymui į uždarąją akcinę bendrovę, turinčią specializuoto banko licenciją.

Atsižvelgdama į Rato kredito unijos prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba sutiko, kad ji pradėtų pertvarkymo į akcinę bendrovę, turinčią specializuoto banko licenciją, procedūras. Pertvarkoma kredito unija kaip bankas galės veikti tuo atveju, jei jai bus išduota specializuoto banko licencija.

Šaltinis: Lietuvos bankas