Pradės taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tai naujos asmens duomenų apsaugos taisyklės įmonėms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms, tvarkančioms asmens duomenis profesinėje veikloje. Duomenų apsaugos reformai rengiasi valstybinės institucijos, įstaigos, savivaldybės, ligoninės, poliklinikos, policija, bankai, kredito unijos, draudimo bendrovės, e. parduotuvės, kelionių, įdarbinimo agentūros, mokyklos, advokatai, antstoliai, notarai ir kt. Reglamente numatyta naujovių įmonėms, pvz., pareiga įrodyti, kad tinkamai tvarko asmens duomenis, poveikio duomenų apsaugai vertinimas, sertifikavimas, pranešimų apie duomenų saugumo pažeidimus teikimas, išankstinės konsultacijos. Kai kurios įmonės privalės įsteigti ir duomenų apsaugos pareigūno pareigybę. Taip pat įtvirtinamos naujos teisės: teisė būti pamirštam ir teisė į duomenų perkeliamumą.

Šaltinis: Teisingumo ministerija