Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaro

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos praneša, kad nauja redakcija išdėstytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio komentaras.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018 m. kovo 26 d. informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1E)RM-10795.

Šaltinis: VMI