Dėl etilo alkoholio, pripažinto denatūruotu etilo alkoholiu, atleidimo nuo akcizų

Iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais, kuriuo įtvirtinama, kad:  Bulgarijoje, Čekijoje ir Rumunijoje (kaip ir kitose 23 ES valstybėse narėse) galioja bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė, t. y. vienam hektolitrui absoliutaus etanolio naudojant ne mažiau kaip vieną litrą izopropilo alkoholio, vieną litrą metiletilketono ir vieną gramą denatonio benzoato; Jungtinėje Karalystėje ir Švedijoje taip pat galioja bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė, tačiau joje turi būti didesnė denatūrantų koncentracija; Čekijoje ir Graikijoje, be bendros visiško etilo alkoholio denatūravimo formulės, papildomai galioja nacionalinės etilo alkoholio denatūravimo formulės. Nuo 2019 m. sausio 1 d. Suomijoje nebegalioja papildomai galiojusios nacionalinės etilo alkoholio denatūravimo formulės, t. y. vienam hektolitrui absoliutaus etanolio naudojant du litrus metiletilketono ir tris litrus metilizobutilketono (1 formulė) arba du litrus acetono ir tris litrus metilizobutilketono (2 formulė). 

Akcizų lengvata, nurodyta  Akcizų 28 str. 2 punkte (visiško etilo alkoholio denatūravimo atveju), gali būti taikoma etilo alkoholiui, kuris: denatūruotas pagal bendrą visiško etilo alkoholio denatūravimo formulę, nurodytą Reglamento priedo I dalyje (jeigu denatūruotas etilo alkoholis atgabenamas iš ES valstybių narių, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Švediją); denatūruotas pagal bendrą visiško etilo alkoholio denatūravimo formulę (su didesne denatūrantų koncentracija), nurodytą Reglamento priedo II dalyje (jeigu denatūruotas etilo alkoholis atgabenamas iš Jungtinės Karalystės arba Švedijos); denatūruotas pagal nacionalinę etilo alkoholio denatūravimo formulę, nurodytą Reglamento priedo III dalyje ir priskirtą atitinkamai ES valstybei narei (jeigu denatūruotas etilo alkoholis atgabenamas iš Čekijos arba Graikijos). Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. sausio 21 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-2349.

Šaltinis: VMI