Svarstys siūlymą didinti šalpos pensijas daugiavaikėms mamoms

Seime pristatytas Šalpos pensijų įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma nustatyti, kad motinoms (įmotėms), išauginusioms (vaikų mirties atveju – ne trumpiau kaip iki 8 m.) penkis ar daugiau vaikų, ir tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, kurie ne mažiau kaip 15 m. slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, būtų skiriama 2 šalpos pensijų bazių dydžio šalpos senatvės pensija. Taip pat siūloma tikslinti įstatymo nuostatas, reguliuojančias šalpos išmokų skyrimo sąlygas ir slaugos namuose laikotarpių nustatymą. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų 2020 m. sausio 1 d. Projektui po pateikimo pritarta, Seimo posėdyje numatoma jį svarstyti birželio 13 d.

Šaltinis: Seimas