Pirmieji 1,6 mln. eurų GPM permokų šiandien pasieks 7 tūkst. gyventojų sąskaitas

VMI informuoja, kad teisingai užpildžiusiems ir pajamų deklaracijas pateikusiems gyventojams
pradeda grąžinti Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) permokas. Šiandien 7 tūkst.
gyventojų bus grąžinta daugiau nei 1,6 mln. eurų permokų. Visas permokas VMI grąžins kaip ir
kasmet, iki liepos 31 d. Naujausiais duomenimis, EDS Pajamų deklaracijas jau pateikė 786 tūkst.
gyventojų. Daugiau nei 551 tūkst. gyventojų pateikė deklaracijas su grąžintina GPM suma, jiems
bus grąžinta apie 120 mln. eurų. Apie 164 tūkst. gyventojų pateikė deklaracijas su mokėtina GPM
suma, į valstybės biudžetą jie turės sumokėti 62 mln. eurų GPM.

VMI primena, kad mokesčio permoka grąžinama tada, kai gyventojas yra pateikęs ar patikslinęs
visas privalomas ankstesnių metų pajamų deklaracijas, o taip pat, jei reikia, ir nekilnojamojo turto
mokesčio deklaracijas. Mokesčio permoka susidaro tais atvejais, kai gyventojai pagal gyvybės
draudimo sutartis savo, sutuoktinio, nepilnamečių vaikų arba vyresnių kaip 18 metų neįgalių vaikų
naudai moka draudimo įmokas; pensijų kaupimo įmokas; palūkanas už būsto kreditą (paimtą iki
2009 metų sausio 1 dienos). Taip pat tais atvejais, kai gyventojai moka už studijas, kurių metu
įsigyjamas pirmasis aukštasis išsilavinimas ar suteikiama pirma kvalifikacija, arba grąžina
studijoms gautą paskolą. Jei studentas neturi galimybės pasinaudoti šia teise, už jį tai gali padaryti
tėvai ar sutuoktinis. Šiais metais gyventojai pirmą kartą gali susigrąžinti dalį GPM ir už pernai
sumokėtas sumas savo ar sutuoktinio naudai atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio
remonto (išskyrus daugiabučių modernizavimą) darbus; lengvųjų automobilių remonto;
nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugas. Bendra visų išlaidų suma, negali viršyti 25 proc.
apmokestinamųjų pajamų.

Visą aktualią informaciją apie 2019 m. gyventojų pajamų ir turto deklaravimą gyventojai gali rasti
apsilankę VMI interneto svetainėje, skiltyje „Gyventojų pajamų ir turto deklaravimas už 2019 m“.
Atsižvelgiant į tai, jog dėl karantino VMI paslaugos teikiamos tik nuotoliniu būdu, konsultacijas
telefonu šiemet teikia mokesčių specialistai visoje šalyje. Jei pildant deklaraciją e. būdu
gyventojams kyla klausimų, pasikonsultuoti jie gali ne tik paskambinę 1882, bet ir kitais
papildomais telefonų numeriais, kurie skelbiami VMI interneto svetainėje. Informaciją apie VMI
veiklą galite sekti ir socialinio tinklo „Facebook“ oficialiame VMI puslapyje
www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija.

Šaltinis: VMI