Svarstys siūlymą mokėti ligos išmoką, jeigu nesergančiam vaikui paskiriama privaloma izoliacija

Seimas pradėjo svarstyti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas, kuriomis
siūloma mokėti ligos išmokas už mažų vaikų ar vaikų su negalia priežiūrą, kai jiems paskiriama
privaloma izoliacija dėl lankymosi be tėvų koronaviruso paveiktoje šalyje arba tiesioginio sąlyčio
su sergančiuoju, taip pat, kai jo lankomoje švietimo įstaigoje nustatomas infekcijų plitimą ribojantis
režimas. Tokios išmokos būtų mokamos už vaikus iki 8 m., pirmų–ketvirtų klasių pradinukus ir
vaikus su negalia iki 21 m., kai jie mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą. Ji būtų
mokama už visą infekcijų plitimą ribojančio režimo laikotarpį, o kai vaikui skiriama privaloma
izoliacija – ne ilgiau kaip 14 dienų. Ligos išmoka už vaiko priežiūrą siekia 65,94 proc. nuo
atlyginimo neatskaičius mokesčių. Ją galės gauti tėvai, globėjai ar dirbantys seneliai, tačiau išmoka
nepriklausytų, jeigu vaikas į koronaviruso paveiktą šalį išvyko, kai ši šalis jau buvo įtraukta į
paveiktų valstybių sąrašą. Šiuo metu ligos išmokos tėvams laikino nedarbingumo metu mokamos,
kai vaikas serga ar yra apsikrėtęs.
Teikiamomis pataisomis ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu suaugusiųjų izoliacijos
laikotarpiu ligos išmokas siūloma mokėti, jeigu asmuo lankėsi užsienio šalyje ir dėl jo apsilankymo
užsienio šalyje jam taikoma izoliacija arba turėjo sąlytį su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu
asmeniu. Abiem atvejais asmeniui dėl darbo organizavimo ypatumų neturi būti galimybės sulygto
darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos.
Ligos išmoką siūloma mokėti asmeniui taikomos izoliacijos laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip
14 kalendorinių dienų ir ji būtų lygi 62,06 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio
dydžio. Siekiant išvengti piktnaudžiavimų ligos išmokomis, siūloma nustatyti išimtį – ligos išmokos
nemokėti, jei asmuo kitais nei profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais išvyksta į užsienio šalį jau
žinodamas, kad ta šalis yra įtraukta į paveiktų šalių sąrašą ir kad grįžus reikės izoliuotis. Pritarus
projektui po pateikimo, toliau bus svarstomas rugsėjo 24 d.

Šaltinis: Seimas