Už darbą lauko sąlygomis turi būti mokama kompensacija  2020-10-05

Kokiais atvejais, kaip ir kokio dydžio turi būti mokamos kompensacijos už darbą lauko sąlygomis?
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atsako, kad tokia Darbo kodekso nuostata įsigaliojo nuo šių
metų rugpjūčio 1 d. Darbuotojui, kurio darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko
sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios
išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Dėl kompensacijos dydžio, kuris mokamas
už faktiškai dirbtą minėto pobūdžio darbo laiką, darbuotojas ir darbdavys sutaria abipusiu
susitarimu, tačiau kompensacijos dydis negali viršyti 50 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio.
Šios kompensacijos mokamos tik tuo atveju, jei darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos.
VDI specialistai rekomenduoja darbo sutarties šalims dėl kompensacijos dydžio susitarti darbo
sutartyje, tačiau toks dydis gali būti įtvirtintas ir darbovietėje galiojančioje darbo apmokėjimo
sistemoje, kolektyvinėje sutartyje ar kituose darbdavio vietiniuose norminiuose teisės aktuose.
Norint suskaičiuoti, kokia kompensacija priklauso konkrečiam darbuotojui, skaičiuojama pagal
darbo sutartyje ar kituose teisės aktuose procentais nustatytą kompensacijos dydį ir darbuotojo
lauko sąlygomis faktiškai dirbtą darbo laiką.
Nustatant, ar darbas atliekamas lauko sąlygomis, atsižvelgiama į kiekvieno darbuotojo (pareigybės)
darbo pobūdį bei aplinkybes. Vienas reikšmingesnių kriterijų – faktinė darbo funkcijos atlikimo
vieta bei darbo vietą supanti erdvė. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas darbo funkciją vykdytų ne
patalpoje (statiniuose), o už patalpų (statinių) ribų, kur darbo vietą supanti erdvė taptų atvira, toks
darbas turėtų būti laikomas darbu lauko sąlygomis. Darbdavys vertina darbuotojo atliekamo darbo
pobūdį, faktines tokio pobūdžio darbo atlikimo aplinkybes bei nustatęs, kad darbuotojas vykdo
darbo funkcijas lauko sąlygomis, turėtų darbuotojui mokėti kompensaciją. Kilus ginčui dėl darbo
lauko sąlygomis kompensacijos, bet kuri iš šalių, darbdavys arba darbuotojas, turi teisę kreiptis į
darbo ginčų komisiją.

Šaltinis: VDI