Svarstys siūlymą didinti minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus

Seimui pristatytos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pataisos, kuriomis siūloma padidinti įstatyme nustatytus minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus siekiant, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. nustačius MMA – 642 eurus ir bazinį dydį – 177 eurus, jų dydžiai nesusilygintų su nekvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiais, taip pat siekiama siaurinti koeficientų „šakutes“ taip sudarant teisingesnio apmokėjimo už darbą galimybes. Taip pat siūloma įtvirtinti, kad už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, būtų mokamas ne padidintas darbo užmokestis, bet priemoka, kuri siektų iki 20 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir nebūtų įskaitoma į priemokų kitais pagrindais ir pareiginės algos kintamosios dalies sumą. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti lapkričio 24 d.

Šaltinis: Seimas