Svarstys, ar palikti 450 Lt pareiginės algos bazinį dydį

Donatas Jankauskas pateikė Seimui svarstyti Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2011 m., įstatymo projektą. Vyriausybė siūlo 2011 m. valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydį palikti 450 Lt. Seimo posėdyje įstatymo projektas bei komitetų parengtas išvadas planuojama svarstyti birželio 29 d.

Šaltinis: Seimas 2010-06-21