Dėl VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (Covid-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

Informuojame, kad priimtas VMI prie FM viršininko 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas VA-81 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių” pakeitimo”.

Šiuo pakeitimu nustatyta, kad jeigu prašoma sudaryti mokestinės paskolos sutartį išdėstant mokėjimus ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, o išdėstoma suma fiziniams asmenims yra lygi arba didesnė nei 100 000 Eur, juridiniams asmenims — lygi arba didesnė nei 300 000 Eur., iš mokesčių mokėtojo gali būti pareikalauta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka užtikrinti mokestinės nepriemokos sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija, t. y. atsisakyta prieš tai galiojusios nuostatos, kad mokesčių mokėtojai teikdami prašymą turi pateikti siūlymą dėl užtikrinimo priemonių — įkeitimo, hipotekos, laidavimo ar garantijos — taikymo galimybių. Prašome susipažinti su įsakymu ir vadovautis darbe.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-11-17 rašte Nr. (1.18-31-4 E)- R-5548.

 Teisės akto nuoroda TAR:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a9b2d3028d911eb932eb1ed7f923910.

Šaltinis: VMI