Ką dar galima suspėti padaryti iki naujųjų metų, kad nekiltų ginčų dėl mokesčių permokų?

Mokestinių ginčų komisija, atsižvelgdama į šiais metais nagrinėtus ginčus, primena,
kad už 2017 metus permokas turintys mokesčių mokėtojai turėtų suskubti pateikti prašymą
Valstybinei mokesčių inspekcijai iki metų pabaigos, t. y. iki gruodžio 31 dienos.

Kaip parodė 2020 metų mokestinių ginčų praktika, nuo 5 iki 3 metų sutrumpėjus
senaties terminui, gyventojai ir įmonės laiku nesikreipė dėl permokos grąžinimo ir liko be teisėtai
jiems priklausančių piniginių lėšų, o permokos buvo nurašytos, t. y. liko biudžete. Dažniausiai
ginčai buvo inicijuoti, kai mokesčių mokėtojai paprašė grąžinti PVM permokas, iš kurių buvo
dengiami ,,einamieji“ mokesčių mokėjimai.

Prašymą pateikti susigrąžinti permokas galima ir už ilgesnį laikotarpį, tačiau tik esant
Mokesčių administravimo įstatyme nustatytoms išimtims. Ilgesni 5 metų grąžinimo terminai
taikomi permokoms, kurios susidaro dėl ilgalaikio turto PVM atskaitos arba dėl gyventojų pajamų
mokesčio (išskyrus šio mokesčio apskaičiavimą nuo pajamų iš individualios veiklos) arba kai
siekiama įrodyti skolų beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti šias skolas. Ilgiausias – 10 metų
grąžinimo senaties terminas taikomas PVM permokai (skirtumui), susidariusiai dėl nekilnojamojo
turto PVM atskaitos.

Svarbu pažymėti, kad jeigu mokesčių mokėtojas iki prašymo pateikimo atlieka
veiksmą, kuris rodo, kad jis žino apie permoką ir siekia ją susigrąžinti / įskaityti, permokos
grąžinimo senaties terminas gali būti pratęstas. Mokestinių ginčų praktika atskleidė, kad tokiu
veiksmu buvo laikomas patikslintos deklaracijos, kurioje deklaruota permoka, pateikimas (detaliau:
LVAT 2018-03-07 nutartis Nr. A-619-442/2018).
Šaltinis: MGK