Dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2, 6, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) naujos redakcijos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengė naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2, 6, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių apibendrintus paaiškinimus
(komentarus).
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-02-12 rašte Nr. (18.32-31-1E) RM-6728.

Šaltinis: VMI