Įmonėse, kuriose paskelbtos prastovos, bus vykdomi neplaniniai patikrinimai

 Lietuvos Respublikoje galiojant ekstremalios situacijos režimui, darbdaviai, vadovaudamiesi Lietuvos  Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 47 straipsnio 1 dalies 2 punktu, gali skelbti darbuotojui ar darbuotojui grupei prastovą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

Akcentuotina, kad pasibaigus karantinui, tačiau vis dar esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai, prastovos gali būti skelbiamos DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, tačiau tik tuo atveju, jeigu aplinkybes, kad nėra galimybės suteikti darbuotojams darbo sutartyje sulygtą darbą tiesiogiai lemia šalyje paskelbta ekstremalioji situacija, t. y., ne bet kokios priežastys gali lemti prastovos paskelbimą šiuo pagrindu, o tik tie atvejai, kai objektyviai įvertinus darbo negalima suteikti dėl ekstremaliosios situacijos, pavyzdžiui, kai darbdaviams yra taikomi apribojimai, dėl kurių nėra galimybės vykdyti veiklą, suteikti darbuotojams darbą.

Paminėtina ir tai, kad nuo 2021 m. gegužės 7 d. buvo pakeistas Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas, kuriame nurodyta, kad skelbdami prastovą nurodytu pagrindu, darbdaviai privalo pateikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) informaciją apie prastovos paskelbimą ir atšaukimą, o taip pat privalo nurodyti konkrečias priežastis, dėl kurių paskelbta prastova, paaiškinančias kokias pasekmes sukėlė karantinas ir (ar) ekstremalioji situacija ir/ar jų sąsajas su galimybe suteikti darbuotojams darbo sutartyje sulygtą darbą, pavyzdžiui, apribota veikla, dėl ko darbuotojai negali teikti paslaugų ir atlikti darbo funkcijos ar kt.

Informuojame, kad įmonėse, kuriose po 2021 m. liepos 1 d. paskelbtos prastovos, bus vykdomi neplaniniai patikrinimai, siekiant išsiaiškinti priežastis, kodėl ekstremali situacija sudarė prielaidas prastovos paskelbimui ir siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui prastovomis ir valstybės teikiamomis subsidijomis.

Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija