Sausio–liepos mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Finansų ministerijos duomenimis, 2021 m. sausio–liepos mėn. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 28 proc. (1 636,1 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuotos pirmų septynių mėn. pajamos – 7 079,1 mln. eurų, faktinės – 7 483,3 mln. eurų, t. y., gauta 5,7 proc. (404,2 mln. eurų) daugiau nei prognozuota. Į valstybės biudžetą gauta 6 153,8 mln. eurų, tai yra 30,5 proc. (1 439,4 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 5 745,6 mln. eurų. Tai yra 1 358,3 mln. eurų arba 31 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–liepos mėn. Iš PVM gauta 2 764,7 mln. eurų pajamų – 817,9 mln. eurų (42 proc.) daugiau nei 2020 m. Didesnes pajamas iš PVM lėmė mokesčių mokėtojų grąžinta 2020 m. šio mokesčio atidėjimų dalis bei, atsigavus vartojimui, išaugusi mokėtino PVM prievolė. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš GPM buvo 2 194,8 mln. eurų – 279,7 mln. eurų (14,6 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–liepos mėn. dėl darbo užmokesčio fondo augimo. Už visas akcizines prekes gauta 920,1 mln. eurų pajamų – 76,7 mln. eurų (9,1 proc.) daugiau nei 2020 m. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2020 m. gruodžio mėn. –2021 m. birželio mėn. augę dalies alkoholio, tabako produktų ir degalų pardavimai didmeninėje rinkoje, taip pat nuo 2020 m. kovo mėn.  padidinti akcizų tarifai tabako produktams ir etilo alkoholiui bei nuo 2021 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams.

Pelno mokesčio gauta 747,5 mln. eurų, t. y., 303,6 mln. eurų (68,4 proc.) daugiau nei 2020 m. dėl sėkmingų dalies įmonių 2020 m. finansinių rezultatų. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 408,1 mln. eurų, t. y., 24,8  proc. (81,1 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. sausio–liepos mėn. 2021 m. sausio–liepos mėn.  į valstybės ir savivaldybių biudžetus įplaukė 404,2 mln. eurų (5,7 proc.) daugiau.

PVM sausio–liepos mėn. į valstybės biudžetą gauta 76,4 mln. eurų (2,8 proc.), akcizų – 2,7 mln. eurų (0,3 proc.) daugiau nei prognozuota. Pajamų iš GPM į valstybės ir savivaldybių biudžetus prognozė viršyta 33,6 mln. eurų (1,6 proc.). Pajamų iš pelno mokesčio gauta 208,8 mln. eurų (38,8 proc.) daugiau nei prognozuota. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 17,8 mln. eurų (4,6 proc.) daugiau nei prognozuota.

Šaltinis: Finansų ministerija