Dešimties mėnesių centrinės valdžios deficitas – 538,6 mln. eurų

Finansų ministerijos duomenimis, 2021 m. sausio–spalio mėnesių centrinės valdžios deficitas siekė 538,6 mln. eurų ir sudarė 1 proc. prognozuojamo šių metų bendrojo vidaus produkto (BVP). Centrinės valdžios balansas per pirmuosius dešimt šių metų mėnesių buvo 2 455,1 mln. eurų geresnis nei 2020 metų tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 2 993,7mln. eurų deficitą. 2021 m. centrinės valdžios pajamos sausį–spalį buvo 13 536,7 mln. eurų, išlaidos – 13 846,9 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas ir siekė 228,4 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 59,8 proc. sausio–spalio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 32,4 proc. – socialinės įmokos. Per pirmuosius dešimt šių metų mėnesių didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 59,7 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12,2 proc. bei dotacijos – 9,8 proc. Centrinės valdžios pajamos šių metų spalį siekė 1 364  mln. eurų, išlaidos – 1 537,6 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 32,7 mln. eurų. Šių metų spalio mėnesio centrinės valdžios deficitas siekė 206,3 mln. eurų ir, palyginus su praeitų metų spaliu, balansas buvo 401 mln. eurų geresnis. Spalį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (56,7 proc.) ir socialinės įmokos (33,9 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (50,7 proc.).

Šaltinis: Finansų ministerija