Trijų mėnesių centrinės valdžios balansas – 114,7 mln. eurų

Finansų ministerijos duomenimis, 2022 m. sausio–kovo mėnesių centrinės valdžios balansas, skaičiuojamas pinigų srautų principu, siekė 114,7 mln. eurų ir sudarė 0,2 proc. projektuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios balansas per tris mėnesius buvo 692,4 mln. eurų geresnis nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo taikomi karantino ribojimai ir jis sudarė 577,7 mln. eurų deficitą.  2022 m. centrinės valdžios pajamos sausį–kovą buvo 3 942,1 mln. eurų, išlaidos – 3 809,6 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas ir siekė 17,8 mln. eurų. Mokesčiai sudarė 68,1 proc. sausio–kovo mėnesių centrinės valdžios pajamų, 25,5 proc. – socialinės įmokos. Per pirmuosius tris šių metų mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 51,5 proc., dotacijos – 19,6 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 11,2 proc. Centrinės valdžios pajamos kovą siekė 1 182,4 mln. eurų, išlaidos – 1 172,1 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 14,2 mln. eurų. Kovo mėnesio centrinės valdžios deficitas siekė 3,9 mln. eurų ir, palyginus su praeitų metų kovu, balansas geresnis 197 mln. eurų. Kovą pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (69 proc.) ir socialinės įmokos (20,7 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (34,9 proc.).

Šaltinis: Finansų ministerija